Částečná rekonstrukce chalupy v Dolním Adršpachu

Částečná rekonstrukce chalupy v Dolním Adršpachu

Termín provádění prací: červenec 2011 - září 2011
Zadavatel zakázky: majitelé nemovitosti


Spektrum a rozsah provedených prací:


• Celková rekonstrukce střechy - odstranění stávající střešní krytiny a latí
• výměna nevyhovujících krovů
• zhotovení vaznicových stojek a vaznic pro zvětšení světlosti v půdním prostoru
• prkenný záklop
• dodávka a montáž podkladní folie a kanadského šindele
• plechování
• odstranění zadní přístavby a oprava poškozeného zdiva, vč. vyztužení
• dodávka a montáž oken v půdním prostoru
• částečná rekonstrukce vodoinstalace
• částečná rekonstrukce elektroinstalace
• zhotovení nových stropů – odstranění původních stropů, instalace nových stropních trámů, prkenný záklop, ve vybraných místnostech SDK strop
• zhotovení nového štítu, včetně přelaťování a nátěru
• provedení drenáže, vč. výkopových prací
• drobné zednické práce

 

Slova zákazníka:

Po předcích jsme zdědili roubenou chalupu s datem vzniku 1829, kde byla
ovšem v průběhu let udělána řada různých dostaveb a úprav. Chtěli jsme ji
uvést do stavu, který umožňuje jednoduchý avšak funkční rekreační pobyt. Pro
nezbytnou rekonstrukci jsme hledali firmu z regionu, která má zkušenost s
pracemi v podobných typech starých stavení.
Firma Svěcený & Svěcený nás zaujala svojí referenční stavbou popsanou na
webových stránkách - rekonstrukce domu v Teplicích nad Metují, neboť ta se
týkala velmi podobného domu.
Průběh práce na zakázce potvrdil, že volba byla správná. Firma po celou dobu
jednala seriozně, dodávky byly přesně specifikovány a termíny plněny,
případně uzpůsobeny vždy po vzájemné dohodě. Firma navrhla v průběhu
rekonstrukce několik úprav, které jsme sice původně nezadali, avšak z
hlediska funkčnosti byly zcela na místě. Taktéž je třeba ocenit citlivý
přístup k designu rekonstruovaných částí, který byl proveden tak, aby se
zachoval historický ráz roubenky.


Majitel domu

 

Fotogalerie během a po ukončení rekonstrukce (Červenec 2011 - Září 2011):