Renovované schodiště a hlavní vchod do přístavby


Renovované schodiště a hlavní vchod do přístavby


Originální velikost